PSYCHOLOG - trampolina

Przejdź do treści

Menu główne:

PSYCHOLOG

Edyta Jaroszkiewicz
psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno - społęcznym SWPS w Warszawie na kierunku psychologia społeczna, a następnie czteroletnią szkołę psychoterapii Studium Terapii Rodzin przygotowującą do pracy z rodzinami i parami w podejściu systemowym oraz indywidualnej w podejściu psychodynamicznym, prowadzonej przez OPTA.

W TRAMPOLINIE pracuję z rodzicami i opiekunami dzieci:

  • prowadzę psychoterapię indywidualną
  • terapię rodzin
  • terapie par
  • udzielam konsultacji wychowawczych

W TRAMPOLINIE pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi zaburzeń nastroju, lęków, depresji, z osobami z problemami w relacjach międzyludzkich, w życiu zawodowym i prywatnym, z niską samooceną, z męczącym perfekcjonizmem, z osobami, które doświadczają przemocy, z osobami, które mają kłopot w relacjach rodzinnych lub w relacjach z innymi, przeżywają ból, cierpienie, zniecierpliwienie czy miewają ataki złości i agresji w stosunku do bliskich, mają poczucie utraty sensu, głębokiej pustki i samotności. Zapraszam również osoby, które utkiwły w jednym miejscu, a chcą iść dalej...

W TRAMPOLINIE prowadzę warsztaty dla dzieci, rodziców i innych dorosłych o tematyce związanej ze skuteczną komunikacją , relacjami międzyludzkimi, granicami, trudnościami w szkole m.in. trening umiejętności społecznych jak również dotyczące problematyki radzenia sobie z presją i stresem czy nadmierną ilością obowiązków...

Rodzinę rozumiem jako system, w którym członkowie wpływają na siebie wzajemnie, zatem nie bez znaczenia dla wszystkich pozostałych jest choroba, pasmo sukcesów, zaburzenia ze sfery integracji zmysłów, trudności w szkole, w pracy czy w relacjach z ludźmi jednego z jej członków...

Doświadczenie i wiedzę w zakresie pracy terapeutycznej zdobywałam również podczas licznych szkoleń m.in. „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadzonego przez Niebieską Linię, „Mediacje Rodzinne”, „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, „Praca z dzieckiem z ADHD w szkole i przedszkolu”; warsztatów;  konferencji m.in. Konferencje Trzech Sekcji i staży zawodowych m.in. staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis, uczestnictwo w zespole reflektującym w terapii rodzin w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”, staż  terapeutyczny w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Grupa Vertimed.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam prowadząc:
  • terapię indywidualną, terapię rodzin i par,
  • szkolenia,
  • warsztaty dla dzieci i dorosłych,
  • grupy wsparcia w organizacjach pozarządowych oraz dla beneficjentów OPS,
  • prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe oraz terapeutyczne w ośrodku dziennego pobytu dla osób z problememi neurologicznymi (choroba Parkinsona, Alzheimera, udary) oraz w oddziale nerwic.

W terapii kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa.  
Swoją pracę poddaję stałej superwizji.


 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego