PEDAGOG - trampolina

Przejdź do treści

Menu główne:

PEDAGOG

Paulina Kustosz - Nowak
Terapeuta Integracji Sensorycznej,
pedagog specjalny, pedagog społeczny, oligofrenopedagog

Widzę perspektywę dziecka, wiem w czym jest dobre, a w czym należy mu pomoc, wiem jak to zrobić i od lat się tym zajmuję z ogromną radością i satysfakcją.                           

W TRAMPOLINIE zajmuję się zajmuję się diagnozą i terapią procesów integracji sensorycznej polegającej na:
  • analizie zachowań dziecka, która umożliwia właściwy dobór aktywności i pomocy terapeutycznych,
  • ustaleniu indywidualngoe planu terapii dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka,
  • monitoruję postępy dziecka poprzez wykonywanie różnego rodzaju testów oraz obserwacji zmiany w jego zachowaniu.

W TAMPOLINIE  jestem również specjalistą w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pracuję z dziećmi indywidualnie oraz współtworzę dla nich warsztaty ogólnorozwojowe.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam latami i stale je pogłębiam.


Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z zakresu pedagogiki społecznej  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia podyplomowe z Wczesnej interwencji- pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogigki Specjalnej oraz studia podyplomowe w zakresie Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie i wiedzę zdobywałam odbywając liczne staże terapeutyczne i szkolenia m.in.:
  • Roczny staż terapeutyczny w Fundacji „Synapsis”, dzięki któremu zdobyłam wiedzę na temat terapii, diagnozy i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu,
  • Roczny staż w przedszkolu Montessori w Niemczech, dzięki któremu poznałam praktyczne zastosowanie metody Montessori,
  • Szkolenie „Praca z dzieckiem z ADHD” organizowaną przez TOP Poradnię psychologiczno- pedagogiczną w Warszawie, podczas którego poznałam metody i techniki pracy z dziećmi, u których zdiagnozowano ADHD,
  • Szkolenie z zakresu programu „Ruch dla uczenia się” „Move to learn Program” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dzięki któremu pogłębiłam wiedzę na temat zasadniczych przyczyn i objawów opóźnienia neurorozwojowego wpływającego na rozwój i uczenie się dziecka,
  • Dwustopniowy kurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej uprawniający mnie do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI,
  • Pracując w szkole podstawowej, przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy gabinetach diagnostyczno-terapeutycznych.Jestem osobą energiczną, kreatywną i cierpliwą :).
Na każde dziecko patrzę globalnie, podążając za nim i redukując jego deficyty.

Uważam, że w prawidłowym rozwoju  dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe.

Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego