LOGOPEDA - trampolina

Przejdź do treści

Menu główne:

LOGOPEDA

Paulina Mucha
logopeda i polonista.

Ukończyłam filologię polską ze specjalnością nauczycielską i logopedyczną jako wiodącą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jestem uczestniczką studiów podyplomowych z Neurologopedii oraz Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia na SWPS-ie Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym w Warszawie.
W TRAMPOLINIE zajmuję się:

stymulowaniem rozwoju mowy;
nauką prawidlowego jedzenia i połykania;
wzmacnianiem mięśni aparatu mowy i utrwalaniem prawidłowego toru oddychania;
oceną rozwoju mowy dziecka;
terapią opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy;
diagnozą i terapią wad wymowy;
diagnozą i terapią zaburzeń mowy;
diagnozą i terapią dzieci z niepłynnością mówienia i jąkających się;
-diagnozą i terapią osób dorosłych jąkających się;
-ćwiczeniami z zakresu emisji głosu i techniki mowy;
-terapią zaburzeń mowy po udarach mózgu (afazja) i mechanicznych uszkodzeniach mózgu, nowotworach mózgu, rehabilitacją mowy po wypadkach komunikacyjnych;
wspomaganiem rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej;
diagnozą i terapią mowy u dzieci z zespołem Downa, zespołem Angelmana, Omenna, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami genetycznymi.

Doświadczenie i wiedzę zdobywałam:
  • pracując w niepublicznym żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej oraz przedszkolu specjalnym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym dla dzieci młodzieży niewidomej i słabowidzącej ze sprzężoną niepełnosprawnością (nadal).
  • odbywając praktyki w niepublicznym przedszkolu "Dzwoneczek" w Lublinie, prowadząc terapię logopedyczną z dziećmi w ramach wolontariatu na rzecz państwowego przedszkola nr 77 w Lublinie, prowadząc terapię z osobą z afazją po urazie czaszkowo-mózgowym oraz z osobą z dyzartrią ataktyczną spowodowaną uszkodzonym móżdżkiem w ramach Uniwersyteckiej Pracownii Logopedycznej przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie;
  • uczestnicząc w kursie „Rozwój komunikacji u małych dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością we wczesnych stadiach rozwoju” w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie);
  • biorąc udział w szkoleniu „Seksualność osób ze sprzężoną niepełnosprawnością- wybrane aspekty w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie;
  • uczestnicząc w  Warsztatach z Psychoprofilaktyki „Zdrowie psychiczne–jak dbać o siebie i innych” na UMCS-ie w Lublinie;
  • biorąc udział w warsztatach w ramach III Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej: „Wczesna interwencja–torowanie kompleksu ustno-twarzowo-obręczowego”, „Sposoby wywoływania głoski sz” na Uniwersytecie Rzeszowskim, licznych konferencjach naukowych np. „Neuromowa- czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;


Ponadto, jako absolwentka kierunku filologii polskiej,
dbam o poprawność i kulturę języka polskiego,
bo im sprawniejszy język,
tym nasz kontakt z innymi ludźmi jest skuteczniejszy i łatwiejszy.


Jestem osobą kreatywną, sumienną i cierpliwą.
Praca z pacjentami daje mi wiele satysfakcji i przyjemności, a każdy nawet najmniejszy sukces cieszy i jeszcze bardziej motywuje do dalszej pracy.

Logopedia jest moją PASJĄ, której poświęcam większość swojego czasu.

W mojej pracy najbardziej cenię sobie dobry kontakt z pacjentem, dlatego staram się, aby prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna przebiegała w atmosferze przyjaźni i wsparcia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego