Dla kogo przeznaczona jest terapia? - trampolina

Przejdź do treści

Menu główne:

Dla kogo przeznaczona jest terapia?

SI
Terapia SI przeznaczona dla dzieci od okresu  niemowlęcego do czasu wczesnej nauki szkolnej. W tym przedziale terapia przynosi najbardziej pożądane efekty.   Za pomocą właściwych narzędzi diagnostycznych określam problem, aby pomóc dzieciom w prawidłowym funkcjonowaniu.

Terapię stosuję się  dla dzieci:
- o prawidłowym rozwoju, które napotykają na problemy w codziennych czynnościach,
- z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- z zaburzeniami koncentracji uwagi,
- z Zespółem Downa,
- z Autyzm, Zespółem Aspergera,
- z ADHD, ADD;
-z zaburzeniami integracji odruchów niemowlęcych,
- z trudnościami w szkole: dysleksję, dysgrafię;
-z zaburzeniami zachowania: nieśmiałość, agresja;
-z zaburzeniami mowy: opóźniony rozwój mowy, brak mowy oraz inne. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego